top of page

Allround advisering

Voordat we gaan denken in oplossingen en adviezen, zoeken we uit waar uw echte vraag ligt. We bekijken uw huidige situatie, of u nu huurt of koopt. Dus starten we met het benoemen of analyseren van uw kernactiviteiten, uw visie en uw bedrijfsstrategie. Waar staat u? Waar wilt u naartoe? Welke toekomstscenario's ziet u voor uw bedrijf? Antwoorden op deze vragen zijn van invloed op de voor u meest optimale huisvesting.
 
Naar strategisch advies
Natuurlijk onderzoeken we ook concrete vraagstukken. Loopt u aan tegen hoge kosten per werkplek? Sluit de locatie niet aan op de profilering van uw bedrijf? Vraagt u zich af of uw locatie nog wel past bij de toekomstige situatie? Is het zinvol om te investeren in huurcontractenbeheer (Corporate Real Estate Management)? Wij gaan met u in gesprek, voeren onderzoek uit, maken een inschatting van de kosten en adviseren u op strategisch niveau.
 
Tot een strategische huisvestingsstrategie
Een volledig adviseringstraject heeft als voordeel dat alle facetten van huisvesting in het onderzoek en plan worden meegenomen. Zo ontwikkelen we een gedegen strategische huisvestingsstrategie en bereikt u het beste resultaat. Het doel is dat uw huisvesting optimaal aansluit op uw kernactiviteit, in plaats van andersom. Natuurlijk is het ook mogelijk om een deel voor eigen rekening te nemen. Wij bedenken samen met u een werkwijze op maat.
 
Uw interne organisatie
Onze advisering gaat verder dan huisvesting. Door onze jarenlange ervaring weten we ook hoe u het beste uw interne organisatie erbij kunt betrekken. Denk daarbij niet alleen aan besluitvorming van de ondernemingsraad, maar bijvoorbeeld ook aan een analyse van de samenstelling van uw personeelsbestand. Wat voor effect heeft het samenvoegen van vestigingen of een verhuizing op het woon-werkverkeer van uw medewerkers? En op welke wijze neemt u uw werknemers mee in de nieuwe ontwikkelingen, zonder onnodig onrust te veroorzaken?

bottom of page