Disclaimer

Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan deze internetsite en op het gebruik van de informatie en gegevens welke door deze internetsite worden aangeboden. 
 
Informatie en aansprakelijkheid 
Stedenrij B.V. stelt informatie en gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Stedenrij B.V. de informatie en de gegevens met de grootste zorgvuldigheid heeft samengesteld, garandeert zij niet dat de informatie en gegevens op deze site vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Stedenrij B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik, onjuistheid of onvolkomenheden van de aangeboden informatie. 
 
Auteursrechten en intellectuele eigendommen 
Het auteursrecht op deze site berust bij Stedenrij B.V. of bij derden die met toestemming van met Stedenrij B.V. de informatie, gegevens of beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan Stedenrij B.V. Vermenigvuldig in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stedenrij B.V. 
 
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie en/ gegevens welke inbreuk maken op wettelijke bepalingen of inbreuk maken op het recht van derden, kunt u contact opnemen met Stedenrij B.V.

Stedenrij

Neem contact op met ons:

T. + 31 88 237 67 57
E. info@stedenrij.nl

Gegevens

KvK: 66485940
BTW: 856575240
Bank: NL11 RABO 0311 1390 94

Postadres

Postbus 98
5600 AB Eindhoven
Nederland

Bezoekadres

Gebouw De Emma
Emmasingel 33
5611 AZ Eindhoven
Nederland