top of page

Disclaimer

Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan deze internetsite en op het gebruik van de informatie en gegevens welke door deze internetsite worden aangeboden. 
 
Informatie en aansprakelijkheid 
Stedenrij B.V. stelt informatie en gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Stedenrij B.V. de informatie en de gegevens met de grootste zorgvuldigheid heeft samengesteld, garandeert zij niet dat de informatie en gegevens op deze site vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Stedenrij B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door het gebruik, onjuistheid of onvolkomenheden van de aangeboden informatie. 
 
Auteursrechten en intellectuele eigendommen 
Het auteursrecht op deze site berust bij Stedenrij B.V. of bij derden die met toestemming van met Stedenrij B.V. de informatie, gegevens of beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan Stedenrij B.V. Vermenigvuldig in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stedenrij B.V. 
 
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van informatie en/ gegevens welke inbreuk maken op wettelijke bepalingen of inbreuk maken op het recht van derden, kunt u contact opnemen met Stedenrij B.V.

bottom of page