Werkplekadvies

U streeft naar een prettige en motiverende werkomgeving voor uw medewerkers. Stedenrij analyseert uw situatie en geeft advies, waarbij we streven naar efficiency. Oplossingen hoeven dan ook lang niet altijd rigoureus te zijn om het gewenste effect te bereiken. Denk onder meer aan het anders inrichten van een bedrijfsruimte, door te kiezen voor andere bureaus, een kantoortuin of juist besloten kamers. Een dure verhuizing kan wellicht worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.
 
Inrichtingsconcepten
Wij inventariseren de huidige situatie en toetsen deze aan lopende en toekomstige werkprocessen. Ook brengen wij uw wensen, (werkplek)eisen en relevante uitgangspunten in beeld. Aan de hand van dit onderzoek ontwikkelen wij een eerste schetsontwerp in verschillende varianten. U kiest een oplossing die bij u past en wij gaan verder met de vertaalslag naar een helder interieurconcept. Professionele ontwerpers visualiseren uw toekomstige werkruimte, rekening houdend met uw bedrijfsidentiteit, bedrijfscultuur en gewenste uitstraling.

Stedenrij

Neem contact op met ons:

T. + 31 88 237 67 57
E. info@stedenrij.nl

Gegevens

KvK: 66485940
BTW: 856575240
Bank: NL11 RABO 0311 1390 94

Postadres

Postbus 98
5600 AB Eindhoven
Nederland

Bezoekadres

Gebouw De Emma
Emmasingel 33
5611 AZ Eindhoven
Nederland