top of page

Taxatie en waardebepaling

Gaat u een traject in van (her)financiering? Wilt u een verzekering afsluiten? Of bent u op zoek naar een second opinion bij het verkoop- of aankooptraject van uw huisvesting? Stedenrij is uw professionele adviseur rondom taxatie en waardebepaling.

Wat wij voor u doen
Wij voeren onafhankelijk marktwaarde- en markthuurwaardetaxaties uit op het gebied van commercieel vastgoed, voor uiteenlopende doeleinden. Bijvoorbeeld voor het opstellen van uw jaarstukken, bij fusie of overname, financieringsvraagstukken of bij het nemen van een aan- of verkoopbeslissing. Voor (her)ontwikkelingsvraagstukken en canon- en erfpachtherziening ondersteunen wij u bij de grondwaardebepaling. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor een portefeuille analyse. 

Certificering (NRVT en RICS)
Alle taxateurs van Stedenrij zijn geregistreerd in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen.  Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie.  Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel.

Daarnaast beschikt Stedenrij over een RICS-gecertificeerde taxateur (RICS Registered Valuer). Alleen een RICS Registered Valuer mag een zogenaamde 'Red Book taxatie' afgeven. Deze taxaties worden steeds vaker voorgeschreven door banken en zijn bijvoorbeeld verplicht voor balanswaarderingen van ondernemingen die vallen onder de internationale boekhoudregels. De 125.000 wereldwijde leden van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) voldoen aan de hoogste eisen van vakbekwaamheid en integriteit. In Nederland kent RICS ongeveer 450 leden, waarvan 100 leden geregistreerd staan als taxateur.

Taxatiesysteem
Voor de waardering maken onze taxateurs gebruik van het Taxatie Management Systeem (TMS) van het Taxatie Management Instituut (TMI). Een taxatie die is gemaakt met TMS geeft onze opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt en dat deze onderbouwd is. TMI is een onafhankelijke stichting, die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt voor de commercieel vastgoed branche om de kwaliteit en transparantie te bevorderen. 

bottom of page